เกี่ยวกับเรา

บริษัท ริส เทคโนโลยี ไฟเบอร์กลาส จำกัด

          ยินดีให้บริการ รับผลิตมาสเตอร์โมลด์สำหรับเป็นต้นแบบของแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส รับผลิตแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส และรับผลิตชิ้นงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสต่างๆ ตามความต้องการของท่านได้ ปัจจุบันเรามีกรรมวิธีผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสอยู่
2 แบบ คือ ใช้เครื่องฉีด Lite RTM และวิธี Hand Lay-up โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตต้นแบบ แม่พิมพ์ และชิ้นงานไฟเบอร์กลาส

ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานแบบ LITE RTM

ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานแบบ HAND LAY-UP

ผลิตภัณฑ์ท่อไฟเบอร์กลาส
พัดลมไฟเบอร์กลาส

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ ถังเก็บสารเคมี
ถังระบบบำบัดอากาศ

บริการเคลือบพื้นผิวด้วยไฟเบอร์กลาส

ผลิตภัณฑ์อ่างปลา ตู้ปลา